Logo dewestbrabander.nl

Rondetafelgesprek windmolenpark

Op maandagavond 29 oktober om half acht is er in het gemeentehuis in Steenbergen een beeldvormende vergadering over de opschaling van de windturbines aan de Karolinadijk in Dinteloord. Een rondetafelgesprek waarvoor worden uitgenodigd: de provincie Noord-Brabant, initiatiefnemer Innogy, regiegroep Karolinapolder, Dinteloord tegen MEGAmolens, Dorpsraad Dinteloord en Prinsenland, en Stichting Sirene. Leden van de gemeenteraad kunnen vragen stellen. Op die manier hoopt de raad inzicht te krijgen in de verschillende standpunten. Ze debatteert vervolgens in twee oordeelvormende vergaderingen: op 4 december (opiniërend) en 13 februari. Op 28 februari neemt de raad een besluit over het voorstel van burgemeester en wethouders.

De bijeenkomst op 29 oktober is openbaar (vooraf aanmelden gewenst zodat de belangstelling ingeschat kan worden); op de website www.raadsteenbergen.nl is een themapagina te vinden over dit onderwerp.