Logo dewestbrabander.nl
Foto:

Groene Kruisstraat wordt deels eenrichtingsverkeer

De gemeente heeft de bewoners van de Groene Kruisstraat en van de Johan Frisolaan – beide met omliggende straten – tijdens een tweede informatieavond op de hoogte gebracht van de plannen voor het groot onderhoud en de herinrichting. Er zijn voorontwerpen gepresenteerd waarin de eerdere input van de bewoners was verwerkt. De reacties daarop worden zoveel als mogelijk meegenomen bij de verdere uitwerking van de plannen. Naar verwachting wordt begin 2019 gestart met de werkzaamheden.