Logo dewestbrabander.nl

‘Zonder beregenen ontkiemt in droge periode het gewas niet’

Ruim 120 organisaties en bedrijven uit Zuidwest-Nederland vragen aan het Rijk om het Volkerak en Zoommeer zoet te houden. In een brief vragen ze minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, CU) af te zien van plannen deze wateren op de grens van Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant te verzilten. Akkerbouwer Cees Burgers uit Dinteloord is één van de ondertekenaars. Want wat de agrarische sector de laatste maanden over zich heen heeft gekregen, daar wordt niemand vrolijk van. Breek dan ook Cees Burgers van de Oudlandsedijk de bek niet open. Volgens hem zitten door de verzilting straks twintig collega's in West-Brabant met de gebakken peren. ,,En dan praat je over 2000 hectare landbouwgrond waarop niks meer groeit. Die in elk geval veel minder opbrengt ", nuanceert hij. ,,Je moet, zeker in een droge periode, kunnen beregenen. Anders ontkiemt het gewas niet."