Logo dewestbrabander.nl
Aan de Galgendijkkant van de haven zijn extra parkeerplekken voorzien, en er komt een onderzoek naar meer alternatieven.
Aan de Galgendijkkant van de haven zijn extra parkeerplekken voorzien, en er komt een onderzoek naar meer alternatieven. (Foto: Kees de Koning)

Vraag om toiletvoorziening bij de haven

De gemeenteraad omarmt het herinrichtingsplan voor de Dinteloordse haven. Ze heeft er een aanvullend krediet van zeven ton voor beschikbaar gesteld. Dat komt bij de acht ton die in december zou zijn gevoteerd. VVD en D66, en ook Ger de Neve van de Volkspartij, wezen op het in december aangenomen amendement waarbij die acht ton naar één ton zou zijn teruggebracht. Beide fracties willen tussentijdse beslismomenten over onderdelen. ,,Ik ga het uitzoeken, maar het kan niet zo zijn dat we de gemeente schade berokkenen'', zei wethouder Wilma Baartmans.

Het schetsontwerp voor de haven is schitterend, zei Dennis van Agtmaal (Gewoon Lokaal), en ook andere fracties waren positief. Naar aanleiding van een eerdere discussie lieten b. en w. weten dat het totale aantal parkeerplaatsen met slechts drie afneemt. Op de Havenweg mag straks aan de waterzijde niet meer geparkeerd worden, maar er komt een alternatief aan de overkant van de haven. En er volgt nog een onderzoek naar parkeermogelijkheden. Van Agtmaal was bang dat er bij de horeca auto's op de stoep geparkeerd gaan worden, wat overigens nu ook al gebeurt.

Schepen mogen één nacht in de haven blijven liggen. Dat riep vragen op over sanitaire voorzieningen op, ook al omdat nu wildplassen voorkomt door sportvissers. De wethouder gaf aan dat de horeca bereid is haar toiletten te laten gebruiken, maar dat vonden meerdere fracties geen goede optie. Ze drongen aan op een goede voorziening, eventueel tegen betaling. Ad van Elzakker (Volkspartij) deed de suggestie aan de hand dat de Federatie van Sportvissers mogelijk bereid is een toilet te plaatsen. Caroline Bolluijt (CDA) zei dat het de organisatie van de Muza geen extra geld mag kosten om dit muziekfeest aan de haven te kunnen blijven houden. Hoewel de ruimte daar kleiner wordt - op verzoek van omwonenden, zei Baartmans - is die volgens de wethouder toereikend voor de Muza.

VVD en D66 hadden kritiek op het negeren van het in december aangenomen amendement (StAn, D66, VVD, VP en 1 PvdA'er waren voor) waarin het toen gevraagde krediet (8 ton) werd verlaagd naar een ton, én werd gevraagd om fasering door tussentijdse beslismomenten, In het voorliggende voorstel was de 8 ton gehandhaafd. De fracties willen de controle houden en waken voor kostenoverschrijdingen. De wethouder kijkt er naar zei ze, maar het project in delen aanbesteden gaat niet.

Over het beleid ten aanzien van liggelden spreekt de raad op een later moment. Hoewel er niets verandert aan de bestaande situatie, waren meerdere fracties gevoelig voor het argument van oneerlijke concurrentie dat de exploitant van De Schapenput naar voren bracht.

Meer berichten